ESTIMULAR LES INTEL·LIGENCIES MÚLTIPLES

05/03/2019

Saps quin tipus d'intel·ligències té més desenvolupades el teu fill? Coneix les 8 intel·ligències múltiples de la teoria de Gardner

Recordo en la universitat quan ens van explicar la teoria de les intel·ligències múltiples. Vaig quedar fascinada i em va encantar que una teoria reconegués els diferents potencials de les persones. Aquesta teoria es caracteritza per afirmar que no totes les persones tenen les mateixes aptituds ni les mateixes intel·ligències desenvolupades, per la qual cosa hem de qüestionar-nos amb que destaquem per a aconseguir aquells objectius que per naturalesa tenim més potenciats. No tota intel·ligència és igual, ni cap és millor que una altra. Les persones poden tenir més habilitats i destreses en alguns camps més que en uns altres. Una persona pot ser molt intel·ligent en una matèria i menys en una altra. L'important és que cadascun de nosaltres ens coneguem millor i sapiguem quina intel·ligència tenim més desenvolupada.

Aquesta teoria ofereix una gran oportunitat per a sentir-nos que tots som diferents i per a saber triar allò que se'ns dóna bé i ens fa feliços. És perfecta per a reflexionar en l'etapa adolescent per saber que volem estudiar. En una edat escolar molt jove s'exigeix a l'alumne triar un ram d'estudis. No és una tasca fàcil. Hi ha persones que ho tenen molt clar però hi ha d' altres que en l'etapa on han de decidir-se encara no han descobert que potencials tenen i acaben triant camps que anys després descobriran que no era bona elecció ja que ni se'ls dóna bé ni els fa feliços. Per això, crec que és molt important que des de la infància es treballin tot tipus d'intel·ligències per a experimentar i conèixer-se millor a si mateix evitant així eleccions d'estudis insatisfactoris a llarg termini.

Aquest teoria va ser creada per Howard Gardner (1983), professor de la Universitat d'Harvard.  Per a Gardner la intel·ligència és una xarxa de conjunts autònoms d'intel·ligències interrelacionades entre si. Tots destaquem d'una manera especial en algun àrea en particular, aquestes aptituds innates ens permeten ser millor en l'acompliment de certes tasques. Hi ha tants tipus d'intel·ligències com tipus de problemes que resoldre.

S'han identificat vuit tipus d'intel·ligència: lingüistico-verbal, lógic-matemàtica, aspecte-espacial, musical, corporal-cinestèsica, intrapersonal, interpersonal i naturalista.

I el teu que tipus d'intel·ligències tens més desenvolupades?

Lingüística o verbal-lingüística: Habilitat per a utilitzar de manera avançada el llenguatge oral i escrit. Com els polítics o oradors.
Lògic matemàtica: Habilitat per a la relació causa-efecte, el raonament complex, l'abstracció i la resolució de problemes. Per exemple  un científic, matemàtic, químic...
Espacial: Capacitat de percebre el món i poder crear imatges mentals a partir de l'experiència visual. Com en l'àmbit de la fotografia, vídeo...
Corporal o kinestésica: Habilitat d'utilitzar el cos  per a expressar sentiments i idees. Com a persones amb habilitats físiques, la força, la flexibilitat i la velocitat, la dansa,  gimnàstica....
Musical: Habilitat de saber utilitzar els diferents elements musicals i saber identificar ritmes, tons...Per exemple els músics, cantants...
Intrapersonal o individual: Habilitat de comprendre's a si mateix i saber operar de manera efectiva en la vida. Per exemple els psicòlegs, pedagogs, filòsofs...
Interpersonal o social: Habilitat d'interactuar i comprendre a les persones. Per exemple les persones solidàries, educadors socials, persones de ONGs etc
Naturalista: Habilitat per al pensament científic, per a observar la naturalesa, identificar patrons i característiques del nostre entorn. Com són els científics de la naturalesa, biòlegs...
A l'escola des de la infància haurien d'incloure metodologies i processos d'anàlisis per a poder detectar en edats primerenques les capacitats dels nens i així poder potenciar les seves capacitats per a enfocar-los en una carrera professional concorde a aquestes. Recordem que aquelles persones que treballen en allò que els fa feliç és perquè se'ls dóna bé i han sabut triar la professió que encaixava amb el seu potencial :)

Sabies que els nens des de petits a través de les joguines i jocs descobreixen i experimenten que és allò en què tenen més potencial?