PEDAGOGIES ALTERNATIVES

manos-montessori-3.jpg

En MARsiuLL creiem a la nova educació que contempla diverses pedagogies alternatives com Montessori, Emilia Reggio, Pikler, Waldorf... Són pedagogies que faciliten l'aprenentatge des del respecte i la confiança amb el nen  Aquestes pedagogies comparteixen diversos objectius:

-L'alumne és el protagonista, té un paper actiu a la seva educació

-S'utilitzen elements del medi ambient i la natura per enriquir l'aprenentatge. S'empren materials com la fusta, teles, pedres, fulles...

-Es basen que el nen experimenti la motivació d'aprendre i asseguri el desenvolupament de la seva autoestima, autonomia i responsabilitat.

-Fomenten l'educació en llibertat

-Atén a les necessitats de l'alumne, donant una educació més personalitzada

-Respecten els ritmes dels nens en el seu aprenentatge

-Creen entorns favorables d'aprenentatge i fomenten la participació de les famílies

-Milloren els resultats acadèmics a les aules

-Fomenten la seva creativitat i la seva imaginació

 

JOGUINES SEGONS PEDAGOGÍA

 

PEDAGOGIA MONTESSORI

 

 

 

PEDAGOGIA REGGIO EMILIA

 

 

 

 

 

Spaisatge.jpg